Titre

Der Pauschalpreis(-vertrag) / Die Pauschalpreisvergütung im Bauwerkvertrag (Arbeitstitel)

Auteur Sven SCHÖPFER
Directeur /trice Prof. Hubert Stöckli
Co-directeur(s) /trice(s)
Résumé de la thèse
Statut
Délai administratif de soutenance de thèse
URL
LinkedIn
Facebook
Twitter
Xing